VÝROBA PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ PODLE VAŠICH POŽADAVKŮPásové dopravníky jsou určeny zejména pro dopravu sypkých a kusových materiálů, lze je používat jednotlivě, nebo sestavovat do technologických linek.

Pásové dopravníky jsou lehké stavebnicové konstrukce a lze je sestavovat v různých délkách. Materiál je dopravován na dopravním pásu, pohybujícím se v poloválečkové sekci, nebo v sekci ve které dno dopravníku tvoří pevné ohýbané profily.Dopravníkové pásy mohou být hladké, nebo s příčnými profily - hrabičkami

Pohon pásu zajišťuje tažná hlava. Na opačné straně dopravníku je dle typu napínací hlava, nebo shodná tažná hlava. Spodní větev dopravního pásu je vedena uvnitř sekce rámu dopravníku, odvalující se po podpěrných válečkách. Hlavy jsou suvně uloženy ve vedení, které je přivařené k sekci. Jednotlivé sekce dopravníku jsou spojeny šroubovanou spojkou Dopravní pás je napínán tahem napínacích šroubů.

Standardní šířka vyráběných dopravníků je 300, 400, 500, 650, 800 mm.

Jiná šířka dopravníků je možná po konzultaci.
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY DLE VAŠICH POŽADAVKŮ!